Her yıl birçok bebek ve büyük çocuk pek çok sayıda hafif derecede solunum sistemi infeksiyonu geçirir.

Her yıl birçok bebek ve büyük çocuk pek çok sayıda hafif derecede solunum sistemi infeksiyonu geçirir.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Pınar Berik Keskin, çocuklarda solunum sistemi hastalıkları konusunda şu bilgileri veriyor:

Üst solunum sistemi burun, ağız, sinusler ve boğaz bölümlerini içerir. Burun akıntısı ve tıkanıklığı çocukların hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer semptomlar:

Ağızdan nefes alma nedeniyle ağızın açık olması

Huzursuzluk,halsizlik

Özellikle yattığı zaman görülen öksürük

Ani çıkan ateş olarak sayılabilir.

Alt solunum sistemi ise akciğerler ve bronşları içerir. Üst solunum sistemine göre daha ciddi şikayetlere yol açabilir. En sık görülen semptomlar:

Gece ve gündüz devam eden öksürük

Yüksek ateş

Huzursuzluk,halsizlik

Hırıltılı nefes alıp verme

Solunum sıkıntısı nedeniyle karın kasları, burun kanatlarında görülebilen çekilmeler

Hızlı nefes alıp verme

Solunum sistemi hastalıklarının pekçok nedeni olabilir. Üst solunum sistemi için en sık neden viral infeksiyonlardır. Boğaz ağrısı, nezle, krup, influenza ( grip ) en sık görülen viral infeksiyonlardır ve genellikle 4 – 10 gün içerisinde düzelirler.

Evde destek tedavisi genellikle yeterli olur, antibiyotik kullanımının bir faydası olmaz.

Viral alt solunum yolu infeksiyonları da genellikle hafif seyreder. Bronşiolitler bu duruma örnek gösterilebilir. Bebeklerin yüzde 10’ unda özellikle RSV virusüne bağlı gelişmişlerse ağır seyredebilir.

Üst solunum yollarındaki bakteriyel infeksiyonların görülme bölgesi sinüsler ve boğazdır.

Bakteriyel pnömoniler ise viral bir infeksiyonu izleyebileceği gibi , alt solunum yolu infeksiyonunun ilk göstergesi de olabilir. Bebek ve küçük çocuklarda hızlı nefes alıp verme , hareketlerde azalma, iştahsızlığa neden olabilir. Antibiyotikler, bakteriyel infeksiyonlara karşı etkili olabilir.

Allerjiler de solunum sistemi hastalıklarının önemli bir nedenidir.

Temiz, beyaz burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda kaşıntı

Kırmızı – sulanmış gözler, göz altlarında koyu renkli halkalar

Huzursuzluk önemli semptomlardandır.

Bebekler ve küçük çocuklar astım olmayabilirler. Ancak yaşla birlikte astım tanısı konulma sıklığı artar.

Bebek ve küçük çocuklarda kuru ökürük tek belirtisi olabilir.

Astım kötüleşir, tedavi edilmezse geceleri veya egzersizle belirginleşen hırıltı ve solunum sıkıntısı görülebilir.

Astım, allerjiler, infeksiyonların yanı sıra aşağıdaki nedenler de solunum sistemi şikayetlerine yol açabilir:

Sigara dumanına maruz kalmak. Doğum öncesi dönemde bile sigarayla karşılaşmak, çocuklardaki astım ve solunum sistemi şikayetlerini artırmaktadır.

Yabancı cisim aspirasyonu

Kistik fibroz gibi genetik, doğuştan sahip olunan hastalıklar

Bir Cevap Yazın