Annemonline Telif Hakkı

Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Politikası, Bildirim ve Kaldırma Prosedürü

Amerika Birleşik Devletleri Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’na (DMCA) U.S. Copyright Office Web Site, http://www.copyright.gov).

Annemonline.com’un herhangi bir bölümünün tüm kullanıcılarının geçerli telif hakkı yasalarına uyması beklenir. Bununla birlikte, iddia edilen telif hakkı ihlaline ilişkin uygun bir bildirim alırsak, bu tür bildirimlere yanıtımız, söz konusu ihlalden sorumlu olup olmayacağımıza bakılmaksızın, ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen materyallere erişimin kaldırılmasını veya devre dışı bırakılmasını ve/veya katkıda bulunanların feshedilmesini içerecektir. Birleşik Devletler yasalarına veya başka bir yargı alanının yasalarına göre.

Böyle bir bildirime yanıt olarak erişimi kaldırır veya devre dışı bırakırsak, Bölüm 512(g)(2) ve (3) uyarınca karşı bildirimde bulunabilmeleri için etkilenen içeriğin yaratıcısıyla iletişim kurmak için iyi niyetli bir girişimde bulunuruz. ) DMCA’nın. İşlem yaptığımız iddia edilen ihlal bildirimlerini de belgeleyebiliriz.

İHLAL BİLDİRİMİ: Telif Hakkı İhlaline İlişkin DMCA Bildirimi Gönderme

İddia edilen ihlalin uygun şekilde bildirilmesinin ardından, Annemonline.com burada ve DMCA’da belirtilen prosedürleri izleyecektir.

Annemonline.com’a bir ihlal bildirimi göndermek için, aşağıdaki listede belirtilen bilgileri içeren yazılı bir iletişim (e-posta, faks ve posta yoluyla) sağlamalısınız.

Materyalin telif hak(lar)ınızı ihlal ettiğini maddi olarak yanlış beyan ederseniz, zararlardan (masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın. Buna göre, uygun telif hakkı sahibi olup olmadığınızdan veya telif hakkı yasalarının materyalinizi koruyup korumadığından emin değilseniz, bir avukata danışmak isteyebilirsiniz.

İsteğinizi işleme koyma yeteneğimizi hızlandırmak için lütfen aşağıdaki biçimi kullanın (bölüm numaraları dahil):

Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve varsa şikayet eden taraf olarak sizinle iletişime geçilebilecek bir e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz;

Açıklama: “Aşağıdaki telif hakkıyla korunan materyalin telif hakkı sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili bir aracıyım:”;

İhlal edildiğini düşündüğünüz telif hakkıyla korunan içeriği yeterli ayrıntıyla tanımlayın. (Örneğin, “Telif hakkıyla korunan söz konusu resim, “Açıklama: edebi eser, resim, vb.” olarak “yazarın adı” olarak tanımlanabilecek “İçerik Başlığıdır” ve varsa federal kayıt bilgileri de dahil olmak üzere);

İhlal ettiği veya ihlal faaliyetinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi devre dışı bırakılacak olan materyalin tanımı ve Annemonline.com’un materyali bulmasına izin vermek için makul ölçüde yeterli bilgi (örn. ” Makalenin Başlığı” bu konumda: https://www.Annemonline.com/yayın-başlık-linki-/);

Aşağıdaki beyan: “Yukarıda bahsedilen materyalin şikayette bulunulan şekilde kullanılmasının telif hakkı sahibi, temsilcisi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine iyi niyetle inanıyorum”;

Aşağıdaki ifade: “Tebligatta yer alan bilgilerin doğru olduğuna namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”; ve

Belgeyi imzalayın.

DMCA Bildirimlerini almak için yazılı iletişimi (e-posta, faks veya posta yoluyla) belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize gönderin:

Oskan Yusuf
Yayın Merkezi Adres Bilgisi :  Engelsestraat 22 5142RB Waalwijk – Hollanda
Yusuf@annemonline.com

Karşı Bildirim

Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen içeriğin sağlayıcısı, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nın 512(g)(2) ve (3) bölümleri uyarınca karşı bildirimde bulunabilir.

Bize karşı bildirimde bulunmak için, aşağıdaki listede belirtilen bilgileri içeren yazılı bir iletişim (normal posta yoluyla) sağlamalısınız. Önceden yazılı anlaşmaya tabi olarak, aşağıda belirtilen bilgileri e-posta ile iletemezsiniz. Bir ürünün veya faaliyetin başkalarının telif haklarını ihlal etmediğini maddi olarak yanlış beyan ederseniz, zararlardan (masraflar ve avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacağınızı lütfen unutmayın. Buna göre, belirli materyallerin başkalarının telif haklarını ihlal edip etmediğinden emin değilseniz, önce bir avukatla görüşmenizi öneririz.

İsteğinizi işleme koyma yeteneğimizi hızlandırmak için lütfen aşağıdaki biçimi kullanın (bölüm numaraları dahil):

  • Kaldırılan veya erişimin devre dışı bırakıldığı materyalin ve materyalin kaldırılmadan veya erişimin devre dışı bırakılmadan önce göründüğü yerin belirlenmesi;
  • Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve varsa sizinle iletişim kurulabilecek bir e-posta adresi;
  • Aşağıdaki beyan: “[adresinizin bulunduğu federal yargı bölgesini yazınız] için Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisini kabul ediyorum”;
  • Aşağıdaki beyan: “[İhlal bildirimini gönderen kişinin adını yazınız] veya vekilinden tebligat kabul edeceğim”;
  • Aşağıdaki ifade: “Etkilenen materyalin bir hata sonucu kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına veya kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin yanlış tanıtıldığına iyi niyetle inandığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim”; ve
  • Belgeyi imzalayın.
  • DMCA Bildirimlerini almak için yazılı iletişimi (e-posta, faks veya posta yoluyla) belirlenmiş Telif Hakkı Temsilcimize gönderin:

Oskan Yusuf
Yayın Merkezi Adres Bilgisi :  Engelsestraat 22 5142RB Waalwijk – Hollanda
Yusuf@annemonline.com

Böyle bir karşı bildirimin alınması üzerine, Annemonline.com, orijinal ihlal bildirimini sağlayan kişiye derhal karşı bildirimin bir kopyasını sağlayacak ve o kişiye Annemonline.com’un kaldırılan materyali değiştireceğini veya 10 içinde erişimi devre dışı bırakmayı durduracağını bildirecektir. iş günleri. Atanmış Temsilcimiz ilk olarak orijinal ihlal bildirimini gönderen kişiden bir bildirim almadıkça, karşı bildirimin alınmasını izleyen en az 10 veya en fazla 14 iş günü içinde, Annemonline.com kaldırılan materyali değiştirecek ve bu materyale erişimi devre dışı bırakmaya son verecektir. bu kişi, abonenin sistemimizdeki veya ağımızdaki materyalle ilgili ihlal edici faaliyetlerde bulunmasını engellemek için mahkeme emri talep eden bir dava açtı.

Tekrar İhlal Edenler

DMCA’nın 512(i)(1)(A) Bölümü uyarınca, Annemonline.com, uygun koşullarda, sürekli ihlalde bulunan katkıda bulunanların hesaplarını devre dışı bırakacak ve/veya feshedecektir.