Bir çocuğun yetişkin bir kişi ya da yaşıtları tarafından cinsel amaca yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi içerisine alan geniş bir tanımı kapsamaktadır. 

Psikolog Burhan Ergün, çocuk istismarı konusunda şu bilgileri veriyor:

İnsan hayatında derin izler bırakan böylesine çok önemli bir konu olan Çocuklarda Cinsel İstismarolayı ile ilgili bazı notlar paylaşmak istiyorum.

Nedir bu cinsel istismar?

Tanım olarak, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde yer alan 18 yaşın altında bulunan her birey çocuktur. 1.maddesinde geçen “Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.”

Bir çocuğun yetişkin bir kişi ya da yaşıtları tarafından cinsel amaca yönelik gerçekleştirilen her türlü eylemi içerisine alan geniş bir tanımı kapsamaktadır. 

Bu durumu gerçekleşmesinde çoğu zaman fiziksel temas bulunurken bazı zamanlarda ise dokunma olmaksızın cinsel istismardan söz etmek mümkündür.

Öncelikle dokunma olmaksızın gerçekleşen cinsel istismar durumlarından bahsetmek istiyorum. 

Burada söz konusu olan çocuğun cinsel obje olarak (çocuk pornografisi) fotoğraf veya görsel malzeme olarak kullanılmasından bir diğer boyut olan çocuğa, cinsel organ gösterilmesi, cinsel içerikli konuşmalar, ayartıcı şekilde cinsel bilgiler sunma gibi geniş bir spektrumu kapsamaktadır.

Öte yandan dokunmaların varlığıyla karakterize olan cinsel istismardan bahsedecek olursak burada şunu görmekteyiz.

Çocuğa yönelik, yaşıtı veya kendisinden büyük bir yetişkin tarafından çocuğun bedeninin tümüne ya da bir kısmına yönelik çocuğun özel bölgelerine dokunmaların varlığıyla karakterize olabilir. 

Bu dokunmalar cinsel organlar, göğüs, kalça, oral-jenital bölgeleri kapsamaktadır. Bu dokunmaların cinsel amaçla basit bir dokunmadan cinsel ilişki boyutuna kadar sürdürülmesi ile gerçekleştirilen çocuğa yönelik her türlü cinsel eylemi içerisine aldığını görmekteyiz.

İstismarcılar Kimdir?

Cinsel istismar tanımının ardından istismarcıların genel olarak çocuğun en yakın çevresinde bulunan insanlardan, hiç tanımadığı insanlara varan geniş bir yelpazede bulunduğunu görmekteyiz. 

İstismarı gerçekleştiren kişilerin bir çocuğun mağdur çocuk ile iletişime geçen yakınları tarafından meydana gelebileceği gibi, örneğin;( ebeveyn, baba, ağabey, amca, dayı, dede ya da yakın çevresinde bulunan ve çocuk ile bir şekilde iletişimde bulunan komşu, tanıdık veya çocuk ile iletişim sağlayan kişiler) tarafından olabileceği bilinmektedir. 

Diğer bir uç olarak ise çocuğun hiç tanımadığı kişi ya da kişiler tarafından da istismar edildikleri bilinmektedir.

İstismara uğrayan çocukların hayatları boyunca en az bir kez istismara maruz kaldıkları bilinmektedir.

İstismara maruz kalan çocuğun yaşadığı travma istismarcının yakınlığı, kendisine dokunulma durumu(istismarın şekli) ve sıklığı ile doğrudan ilişkili olup, istismarın sıklığı çocukta oluşan travmanın şiddetini arttırmaktadır. 

İstismarda bulunan kişinin yakınlık derecesi ve istismar sıklığı arttıkça çocuğun yaşamış olduğu istismar durumunun travması da artmaktadır

Bir Cevap Yazın