Safra Kesesi Cerrahisi

0
4

Safra kesesi taşları ve safra kesesi iltihapları oldukça sık görülen rahatsızlıklardandır. Sanılanın aksine safra kesesi taşlarının cerrahi yöntem ile tedavisinde; sadece taşın alınması şeklinde bir girişim söz konusu değildir. Safra kesesinin tamamen alınması gerekir. Bu ameliyat büyük çoğunlukla laparoskopik (kapalı yöntemle) olarak yapılabilir. İltihabın fazla ilerlediği, anatominin ortaya konulamadığı bazı durumlarda açık ameliyata geçmek gerekebilir.
Safra kesesi ameliyatları yine sanılanın aksine kolay ameliyatlar grubunda değildir. Nedeni ise; bu bölge anatomik olarak birçok varyasyon (değişiklik) içerir. Anatominin iyi ortaya konması gerekir. Aksi takdirde bu bölgede oluşan safra yolu yaralanmaları hayat boyu sürebilen birtakım komplikasyonlara açıktır. Bu bölge aynı zamanda karaciğere giden son derece önemli damarsal yapılarla komşuluk halindedir. Bu nedenle safra kesesi ameliyatının cerrahi deneyim gerektiren bir ameliyat olduğu akıldan hiç çıkarılmamalıdır.
Safra kesesi, sindirimde rol oynayan bir organdır. Karaciğerin alt kısmında yer alan safra kesesi safra kanalı ile karaciğerin ürettiği safra salgısını depolar ve bu salgıyı on iki parmak bağırsağına bağlanan safra kanalı sayesinde bağırsağa iletir. Safra salgısı besinlerin sindiriminde rol oynar. Safra kesesi ya da safra kanalında hastalık oluşması, bu organların zarar görmesi ya da safra taşı (safrada bulunan kimyasallar tarafından meydana gelir) oluşumunda safra kesesinin ameliyat ile alınması gerekebilir. Bu ameliyat genellikle iki şekilde uygulanır:
Kapalı Ameliyat (Laparoskopik Ameliyat): Bu prosedürde 3 veya 4 küçük delik açılır. Bu deliklerden ucunda kamera olan gelişmiş ameliyat aletleri ile safra kesesi alınır. Ameliyat sonrası iyileşme süresinin kısa olması, yara izinin çok küçük olması gibi nedenlerle en çok tercih edilen yöntemdir. Eğer fazla iltihap varsa ya da anatomik yapılar tam olarak ortaya konamadıysa, kapalı ameliyat sırasında doktor açık ameliyata dönmek isteyebilir.
Açık Ameliyat: Açık ameliyatta safra kesesinin bulunduğu üst karın bölgesi kesilir ve safra kesesi alınır.
Safra kesesi ve safra kanalı kanserleri için de ameliyat bir tedavi seçeneğidir. Tümörün yerine, hastalığın ilerleme durumuna, hastanın genel haline göre ameliyat yöntemleri farklılık gösterebilir.
Safra kanalı kanserlerinde en sık uygulanan ameliyatlar:
Safra Kanalının Çıkarılması: Eğer kanser safra kanalının dışına yayılmamışsa cerrah safra kanalının büyük bir bölümünü çıkarır.
Karaciğerin Kısmen Çıkarılması: Eğer kanser karaciğerin içinde bulunan safra kanalında başladıysa (intrahepatik kolanjiokarsinom) cerrah safra kanalı ile birlikte karaciğerin bir kısmını da çıkartır.
Whipple Prosedürü: Safra kanalı kanseri, kanalın sonunda, pankreasın ve onikiparmak bağırsağının (duodenum) yanında olabilir. Bu gibi durumlarda, ameliyatla safra kanalı, midenin bir kısmı, onikiparmak bağırsağının bir kısmı, pankreasın baş kısmı, safra kesesi ve organların çevresindeki lenf nodları çıkarılır. İnce barsak ile yeni yollar yapılır.
Bazı ameliyatlar hastalığın tamamen yok edilmesini sağlamasa da şikayetlerin iyileşmesine yardımcı olmaktadır.
Bypass Ameliyatı: Eğer kanserin tamamen vücuttan çıkartılması mümkün değilse, doktorunuz sarılığın belirtilerinin iyileşmesi için bypass ameliyatını önerebilir. Bu ameliyatta safra kanalının tıkalı kısmının üstünden barsağa safranın akması için ince bağırsaktan yeni yol yapılır. Bu sayede karaciğerden bağırsağa safra salgısının iletilmesi sağlanır.
Stent: Sarılık şikayetlerinin ortadan kaldırılması için uygulanan başka bir yöntemde safra kanalına stent yerleştirilmesidir. Stent sayesinde safra kanalı açık kalır ve safra salgısının bağırsağa gitmesi sağlanır.

Kaynak olarak https://drmuratkalayci.com/safra-kesesi-tasinin-olasi-komplikasyonlari-nelerdir/ sayfasından yararlanılmıştır.
Kaynak yayın tarihi : 2020-12-11 14:15:49

Bir Cevap Yazın